dilluns, 29 de novembre de 2010

Carreró del Sol - Castelló - actualment part de la plaça d'Eivissa