dimarts, 10 de gener del 2017

Ca n'Abelló - CAN GINESTA- Barri de Can Quintana


Les cases van canviant de nom conforme apareixen nous propietaris. La que vaig conèixer de petita com can Ginesta, a principis del segle XX pertanyia  era Josep Abelló Camps,  fill del poble d’Arenys de Mar, poc més hem pogut esbrinar respecte de la seva família Abelló.

D’estil modernista, segurament es va construir cap a finals de la primera dècada del segle XX, segons hem pogut deduir per les fotografies que s’han pogut aconseguir, que no són moltes.



La casa de l'esquerra era Can Ginesta . La foto és de la la primera dècada del segle XX,   del fons Felip Capdevila, que ha estat acolorida per C. Martín.
        

L'any 1950, segons explica la seva filla Maria Dolors, Pere Ginesta Barlet compra  l'edifici i la finca, al sr. Abelló, d'ella són les fotos que seguidament es reprodueixen: 


Fotos de M. Dolors Ginesta 

Era una torre de mitjana grandària de planta baixa, primer pis i terrat amb una miranda, la façana frontal de la qual acabava per la part de dalt  mitjançant una  forma ondulada més alta cap el centre.   De imatge general quadrada, de formes harmonioses i  finestres emmarcades d’un color més clar que el de les parets de la  casa, en el primer pis disposava d’una tribuna coberta de cinc finestrals, model de balconada molt comuna en les cases modernistes de l'època, que reposava sobre la porta d’entrada, estem intentant averiguar qui va ser l'arquitecte que la va projectar.

En la seva part posterior, el primer pis acabava en una gran terrassa, que posteriorment es va cobrir i la casa es va ampliar, que donava a l’est i al jardí del darrera.



La casa per la part del darrera


Foto del cobriment de la terrassa. Foto D. Ginesta

Des de la part del darrera hi havia una vista privilegida del Turó de la Peira, donat que entre la torre i el turó no hi havia obstàcles que impedissin la vista.



Fotos de M. D. Ginesta 
Foto M.D. Ginesta






















Als titulars de les torres els agradava separar el carrer de la porta d’entrada a l’edifici mitjançant reixes i portes de ferro forjat que permetia als vianants contemplar tant la casa com els seus jardins. La gent del barri caminava pels seus carrers i admirava aquestes cases i els seus ornaments, ara mateix aquest costum ja s’ha perdut, tots el jardins es tanquen a clau i forrellat per tota persona aliena a la casa, és una pena.






Els propietaris de la casa en els anys 50 els senyors Ginesta, disposaven d’un gran terreny que en part destinaven a hort, van presentar davant l’Ajuntament un projecte que retallava en gran manera aquests terrenys, en el que volien construir un cinema, oi que sona estrany pel lloc?, doncs si un cinema.



Buscant informació sobre la casa es van trobar els plànols presentats a la fi d’aconseguir permís per fer-lo realitat. Segons el projecte de març de 1957 firmat per l’arquitecte Pedro Ricart Biot, es pretenia tancar la part que donava a Feliu i Codina i la part d’Hedilla mitjançant una paret baixa amb un reixat, segons és de veure en la reproducció de sota.










Plànols de l'Arxiu Municipal de Barcelona
                                       

La façana principal del cinema en qüestió es situaria en la part del C. Hedilla i tindria més o menys aquest aspecte


Plànols de les façanes del projecte de Cinema  del c. Feliu i Codina/Hedilla, del Museu Municipal de Barcelona.


Desconeixen el motiu pel qual finalment el projecte no es va fer realitat, el que si sabem per una fotografia de 1962 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, que en el seu lloc es va construir un garatge-parking, que avui en dia encara dona servei i pertany a la mateixa família, no així la part de la torre que en 1972 va ser derruïda i en el seu lloc es va construir un gran edifici de pisos.


Foto de l'Institut Cartogràfic de Catalunya de 1962.

Edificis actuals en els terrenys de Can Ginesta. Foto Google