dijous, 1 de novembre de 2012

CAN CARRERAS

Als límits d'Horta en mig de camps, vinyes i garrofers,  prop del torrent de Can Quintana hi havia i continua existint la Masia de Can Carreras.


Quan les cases barates d'Horta (avui el barri de Can Peguera), encara ni existien, al seu voltant havia poc més que algunes masies,   Can Peguera, Ca l'Amell gran, Can Rius i Can Quintana.


Can Carreres en mig al fons a finals dels anys XX, quan les cases barates, avui dia el barri de Can Peguera,  ja existien

Els propietaris de la masia van vendre alguns dels seus camps per construir-hi el llavors conegut com Manicomi d'Horta, a partir d'aquest moment la finca de la casa pairal va anar perdent part del seu territori que es va anar venent  a   promotors immobiliaris  que van  construir a tort i a dret tot el que podia ser edificant i més.
 
En els anys 60-70, es van construir a prop de la masia, algunes casetes, majoritàriament de planta baixa plantes amb materials de escassa qualitat, bàsicament bastides pels seus propis habitants. Eren cases de subsistència edificades per persones nou vingudes a Barcelona, sense poder adquisitiu que necessitaven un lloc on aixoplugar-se. 

Foto de finals del segle XX, la masia envoltada de construccións i els horts del torrent de can Quintana

Tal com hem indicat més amunt, la masia estava en el límit d'Horta amb Sant Andreu, avui barris d'Horta i la Guineueta, i pertany al Districte de Nou Barris. La masia és una construcció característica de la casa de camp, amb una planta baixa per a les quadres, celler, cup i d'altres eines del camp i habitatge dels masovers. Al primer pis una gran Sala, amb una habitació central i d'altres de més petites.


La masia de can Carrera quan encara estava habitadaConeguda en l'antiguitat com Mas Sala, des de finals dels segle XIX passà a anomenar-se Can Carreras.

Segons J. M. Contel, L'edifici ha estat objecte de diferents transformacions.

Al final del darrer terç del segle XIX, n'era propietari Lluís Guarro i Casas, membre de la família propietària de la fàbrica de paper Guarro, qui la va deixar en herència al seu fill Lluís..

L'any 1880 va vendre una part important de la finca per a la construcció de l'Institut Mental. 


El Manicomi vist des del Turó de la Peira, als anys 20-30

Uns anys després, el 1914, van arribar uns nous masovers, Josep Mompart i Rita Estadella, naturals de Caldes i que venien de Torre Llobeta. Amb la seva arribada es deixa de banda el cultiu de flors, per obrir-se a la vinya, les hortalisses, la verdura, els cereals, el blat de moro, les garrofes i el bestiar, uns productes que es venien als mercats de Sant Andreu i de la Llibertat de Gràcia.

L'any 1947, Lluís Guarro, fill, va vendre gran part dels terrenys a Mercedes Nuet, la parcel·lació dels quals va propiciar la construcció del petit barri de Can Carreres. Una altra part, com també la masia, van ser adquirides per Concepció Mompart, filla dels masovers, i Daniel Valls. Anys després, la masia va passar a mans de Rita Valls Mompart, filla dels anteriors, i del seu marit, Jaume Roca, els quals en van ser els darrers propietaris.


la masia als anys 40, foto del grup de Facebook de Can Peguera

Era una terra productiva dotada de prou aigua pel rec, gràcies a l'aigua de mina que procedent de les muntanyes veïnes, hi arribava passant per can Guineueta.

Durant la guerra de 1936-1939, les terres de la masia van ser col·lectivizades. Aquestes terres arribaven d'una banda fins el passeig de Valldaura i d'altra a tocar de les terres de Can Quintana, Can Peguera i Can Guineueta.

En 1946, en casar-se l'amo de la finca, Lluís Guarro en segones núpcies, es va vendre la resta de la finca, una part de la qual ja havia estat venuda per construir-hi el manicomi en 1880.

Ara la finca ha desaparegut del tot, a la banda nord s'aixeca un polígon amb blocs de 10 pisos i a la banda sud, hi ha el barri de les cases barates (Can Peguera). La masia però encara resta dempeus.

La finca ha donat nom al barri de can Carreras

En l'actualitat els habitatges de Barcinova i Calinova envolten l'antic Institut Mental de la Santa Creu i de Sant Pau que en l'actualitat acull la seu del Districte, la Biblioteca Nou Barris i altres equipaments. 
 
Davant l'edifici de la seu del Districte es troba la plaça Major del districte i, al seu costat, el Fòrum Nord de la Tecnologia, construcció singular que acull diversos projectes relacionats amb les iniciatives empresarials i les noves tecnologies.

Tot el conjunt es troba envoltat pel modern Parc Central de Nou Barris en el centre del qual es troba la masia de Can Carreres, un gran projecte urbanístic que s'estén fins a la plaça Karl Marx, tot constituint un dels parcs més grans de la ciutat, amb 16 hectàrees.

  • Fonts informatives. Les masies d'Horta, llibre de Desidceri Díez, Josep M. Contel, fotos de diverses procedències 
2 comentaris:

Paco Garcia ha dit...

La ubicacio de can guineueta no es correcta, estaba més amunt, entre la via favencia i quasi be roquetas.

carme ha dit...

Gràcies Paco, vaig pensar que era la que vaig indicar, ho tindré en compte en una altra ocasió.