dijous, 23 de juny de 2011

INSTITUT RAVELLAT PLA I JARDINS -Projecte per a usos futurs

 Algun de vosaltres segur que s'ha preguntat més d'un cop, quina utilització en farà l'Ajuntament de Barcelona de la finca de l'antic Institut Ravellat Pla, desprès de la recent mort de la filla del metge que el va fundar?, una de les possibles respostes es troba en aquest projecte l'estudi, que  qual ha dut a terme la Universitat Politècnica de Catalunya, el qual sembla prou estudiat i avançat:

"El projecte s’emplaça a la finca de l’Institut Ravetllat-Pla, dedicat antigament a la recerca de remeis contra la tuberculosi, la qual ha observat impassible la urbanització del seu entorn, des dels agrícoles anys 30,  passant per la densificació de l’etapa Porcioles, fins la dotació d’equipament actual. 

El procés deixà la finca aïllada del seu nou entorn, una gran plataforma verda, enclotada i elevada alhora, amb 20m de desnivell i vistes privilegiades de la ciutat. Es planteja un edifici plurifuncional, vinculat a l’Hospital de Sant Pau: un nou centre de recerca genètica amb un centre de dia per a malalts d’alzheimer, així com una residència per a investigadors vinguts d’arreu. 

La continuïtat de façana de les illes que envolten el jardí oblidat i la presència de l’edifici històric fan que s’opti per un edifici que ompli el buit i faciliti la connexió entre les dues cotes. Un edifici-parc per sobre del qual es generen recorreguts públics. Dos patis, l’un tancat-privat i l’altre, obert-públic, donen llum a oficines i laboratoris. La coberta té zones inclinades enjardinades per mostrar el verd en alçat des de la plaça i així evitar l’impacte de l’edifici, a més de facilitar l’entrada de llum en passadissos. 

A les zones de voladís s’hi col•loquen làmines de silici amorf per a la producció d’energia elèctrica, estilitzant del cantell del forjat. Les façanes orientades a sud-est són una doble pell de vidre i lames orientables i replegables d’alumini,  les façanes a nord, recorden el mur de contenció, més opaques i de revestiment continu d’estuc ventilat. Hi ha dos accessos, un a la cota inferior  (metro-ronda)  i un altre a la superior  (bus-avinguda), connectats amb una peça-hall transversal al pendent que obre vistes a Barcelona i aporta llum als punts més foscos mitjançant lluernaris de geometria donada pels recorreguts de coberta, amb vidre solar transparent, que de nit són les lluminàries del parc .Un passadís en anell i tangent a aquesta peça transversal, dóna accés als laboratoris. 

L’auditori pot funcionar independentment gràcies a un accés propi. El projecte minimitza el moviment de terres ja que el mur de contenció és existent i l’edifici s’hi cenyeix omplint el buit. El sostre,  degut a les geometries complexes que genera el parc de sobre, és de llosa massissa + pilars. A l’auditori es despengen jàsseres, degut a la llum de 12m. Els laboratoris estan dotats d’un conducte vertical de gran secció i que distribueix les instal•lacions a través de les espines de serveis de que disposen els taulells de treball de mida estàndard. Aquests grans conductes esdevenen lluminàries per al parc de coberta durant la nit.

Complexa edificació de grans dimensions, envoltada d'una gran extensió de terreny. Té planta en forma de T amb el braç sud més llarg. L'edifici adopta dos llenguatges estilístics diferents ja que, mentre a la façana principal per on es produeix l'accés el disseny és plenament noucentista -testera amb motllura ondulant, coberta a dues aigües, solà a la planta superior, gran portal adovellat més historicista i típics florons que coronen la testera-, la façana posterior, a causa de l'accidentada topografia, té al cos central dues plantes més i es decanta per un llenguatge més clarament classicista, com ho demostra l'aparició de frontons triangulars, pilastres, balustrades... En aquesta façana existeix un clar eix de simetria només trencada per la desproporció de l'ala sud, que es constitueix en una llarga porxada coberta per un terrat pla transitable; en el cas de l'ala nord, la tipologia, malgrat la diferència de dimensió, és idèntica."


La finca a vista d'ocell


Segons estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya