dissabte, 29 de gener de 2011

TORRE GARCINI - futur incert d'una masia - (II part)

www.btvnoticies.cat....


Torre Garcini, al barri del Guinardó,  va quedar desocupada l'any passat. Els propietaris van vendre els terrenys a l'empresa Núñez i  Navarro, la trajectòria professional de la qual no dóna masses  esperances a la  possible conservació d'una de les poques masies històriques que perviuen en el Guinardó.

El grup municipal de CIU demana a l'Ajuntament que recuperi la finca per a l'ús públic. Els veïns se sumen a aquesta petició ja que temen que quedi abandonada i que per aquesta raó, o bé sigui ocupada com moltes altres cases del barri, o que com va succeir amb la Masia de Can Girapells, la deixin morir fins que finalment l'enderroquin.

Sembla  però, que la immboliària en qüestió ha posat un vigilant a la finca a la fi d'evitar-ne la possible ocupació per part de grups antisistema. Queda tanmateix però,  la por veïnal que no es faci cap seguiment de l'edifici i que el pas del temps faci la feina a l'Ajuntament i a la immobiliària compradora.

Des del districte asseguren que han iniciat els contactes amb la immobiliària per mirar permutar els terrenys de Can Garcini per uns altres propietat del Consistori que puguin ser de l'interès de la immobiliària. D'això però, ja fa mesos i el veïnat no ha sabut res més al respecte.

Can Garcini, ha explicat la regidora del districte Sra Fandos, és una de les poques masies històriques que queden al Guinardó, el document més antic que es conserva data de 1796 i durant la dictadura de Primo de Rivera i al llarg dels anys del franquisme Can Garcini va ser lloc de trobada de grups democràtics clandestins. "Masies com aquestes són la memòria d’un barri i s’han de conservar i obrir al veïns i veïnes",  ha dit Fandos.

La regidora ha explicat el Grup de CiU al plenari del Districte d’Horta- Guinardó va demanar que es fessin les gestions necessàries per recuperar i conservar la masia i els jardins pel bari del Guinardó i que s’hi ubiqui un equipament pel districte pactat amb els veïns i les entitats.